ستاره

یک شب خوب تو آسمون
یک ستاره چشمک زنون
خندیدو گفت کنارتم
تا آخرش تا پای جون
ستاره ی قشنگی بود
آروم و ناز و مهربون
ستاره شد عشق من و
منم شدم عاشق اون
اما زیاد طول نکشید
عشق من و ستاره جون
ابری امد ستاره رو
دزدیدو برد نا مهربون
حالا شبها به یاد اون
چشام به سمت آسمون
کاشکی بشه کنار بره
ابر سیاهه بینمون
۸۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1406کپی شد!
1108
۳۸