دل بکن از این هم همه

یه مزرعه با آدمک

گریه نکن تو شاپرک

بی خبری ها بهتر از

نامه ی تلخ قاصدک

غرق جنون خاطره

جایی که از یادت نره

نگاه نکن تو برنگرد

ندیده باشی بهتره

تو بهت این ترانه ها

تمومه این بهانه ها

برای زنده موندن از

شکنجه ی زمانه ها

سیاهه این شب غریب

ستاره ها شدن فریب

قصه ی درد زندگی

مثل یه داسه بی رقیب

بزار درو بشیم همه

دل بکن ازاین هم همه

منتظری بارون بیاد

حتی یه دریاشم کمه

اینجا که خشک بیشه ها

تبر زدن به ریشه ها

نگاه به صخره ها نکن

کنده شدن با تیشه ها … (کیوان)

https://www.academytaraneh.com/1377کپی شد!
942
۸