من و تو

زل زده به نگاهت گره زده به قلبم

سیاهی دو چشمات ستاره ی دو چشمم

رقص قشنگ موهات ترانه ی خندهات

وهم قشنگ بودن اسیر دستای باد

منو تو شنای ساحل

منو تو پا برهنه

منو تو با تو بودن

منو تو چندتا قطره

منو تو بازیه اب

منو تو وهم بودن

منو تو تو

تو بودن

ساحل و موج و دریا

من و تو

چهار رد پا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: