نگاه

نگاه

یه کار نسبتاً خیلی قدیمی با یک تغییرات کوچیک البته در اجرا....

یکی اون طرف تر حواسش به ماست
میخواد روسری تو پریشون کنه
عقب میکشی و حواس تو نیست
کی میخواد نگاها رو پنهون کنه

مگه میشه تو رد بشی و ولی
نگاهِ کسی خیره به تو نشه
بگی خب نگاهم نکن خب برو
ولی داغ زیبایی یات میکشه

تو زیبا ترینی توام حق داری
تویی که دلت بند راه خداس
ولی این تضاد و تو نابود کن
که چهرت مثه قلب تو بی ریاس

مابرمی گردیم روزی به اصلمون
به اون بیت شاهنامه ی فردوسی
“منیژه منم دخت افراسیاب
برهنه ندیده تنم افتاب”
تو هم می رسی ,می رسی ,می رسی

نمی دونم اما ملاکت چیه
حجاب و چجوری تصور کنی
یه کاری نکن اشک”زهرا (س)” بشی
بذار واسه دنیا تلنگر بشی

 

https://www.academytaraneh.com/114964کپی شد!
708
۲
۱