متروپل

کارد داره می‌رسه به استخون
کسی فکر خطه‌ی جنوب نیس
قدِ جمعیتِ جون به لب شده
نه گلوله، نه طناب و چوب نیس!

واسه اون همه خرابی بعدِ جنگ
کُمکاشون همه مثقالی بود!
زد و بند کردن و خوردن، وقتی
زیر پای شهرمون خالی بود!

مُشتی شیره‌ای نشستن و فقط
شیره‌ی جون جنوبو می‌کشن!
هی خبر پشت خبر که همه‌شون
خوره‌های نفت و آب و خاکِ‌شن!

چی جگرسوزتر از این می‌شه که
یه پدر جوونشو خاک کنه؟
چشم مادری که سیلابی شده
چی می‌تونه اشکشو پاک کنه؟

آی! تو که امنیت افتخارته!
اونی که روبه‌روته یاغی نیس!
داغ دیده‌س، خوب نیگا کن! هرکی‌َم
اسمش عبدالباقیه، باقی نیس!

کم جوون نداده آبادان ولی
داغ‌دارِ سینما رِکسه هنوز!
متروپل مثه یه کابوس، بعد از این
رو سرش خراب می‌شه شب و روز!

#مهدی_دمی‌زاده
#مهدی‌دمی‌زاده
#آبادان_تسلیت
#خوزستان_تسلیت
#برج_متروپل
#سینما_رکس
#ایران_تسلیت

کانال تلگرام اشعار و نوشته ها:
https://t.me/MehdiDamizadeh

https://www.academytaraneh.com/114801کپی شد!
269
۳
۱
۲