و آدم ه‍رچه بیناتر جهانی تیره تر دارد

سیاه از چشم نابینا مفاهیمی دگر دارد

و آدم ه‍رچه بیناتر جهانی تیره تر دارد

 

گناه آسمان را ابر ها هر سال می شویند

وگرنه آسمان آبی که نه رنگی دگر دارد

 

نه دیگراعتمادی نیست بر این چشمها وقتی

سراب اینقدر آسان در فریب ما هنر دارد

 

به من که تشنه ی آبم نگو از وعده دریا

که آب شور دریا کی به حال من اثر دارد

 

صدایی از گلوی خسته ی من در نمی آید؟

و یا اینکه زمان آنجا که باید گوش کر دارد؟

 

مپرس از سرگذشت تیره ی موی سپید من

از این ابر پر از باران که چشمه زیرسر دارد

 

جهان مرده من بیش ازاین فرقی نخواهد کرد

پرنده تا زمانی زنده میماند که پر دارد.

https://www.academytaraneh.com/114749کپی شد!
234
۵
۳