بیا باش و تماشا کن

کار دارای ملودی هست

بیا باش و تماشا کن. که عشقم با تو قدیسه
نرو که دل می خواد از تو. عبادت نامه بنویسه

بمون و عاشقی هامو. خریدارانه باور کن
هلال خندتو هر آن. با احساسم برابر کن

واسه من زندگی کردن با تو جذابیت داره
بری شبهای دلتنگی. هوای تسلیت داره

یه جوری می خوای بری. که انگار اصن نبودی
لحظه هاتو پس گرفتی. بودی و با من نبودی
اگه آدمت نبودم. ولی حوّامی هنوزم
هیجا کم کاری نکردم. برات و از این می سوزم

بیا باش و تماشا کن. هنوز گل پوشه رویامی
صدای زخمه ی سازم. هجاهای غزل هامی

شروعت می کنم هربار تو با نفرت تموم میشی
برای هم قدم بودن چجوری بی دووم میشی

نذار با رفتنت نبضم. اسیر صفر مطلق شه
تموم متن کابوسم. نذار یکجا محقق شه

 

https://www.academytaraneh.com/114618کپی شد!
158
۴
۲