بارون و هوا

بارون و هوا

بارون و هوا ..

بارون و دوست دارم زیاد ..

وقتی هوا بارونیه ..

وقتی موهات خیس میشه ..

توی دلم مهمونیه ..

 

دل میده دل نمیبنده ..

خودش و میگیره نمیخنده ..

با صداش دلم و میبره ..

بی خود و جهت دیوونم کرده ..

 

آخه بارون و هوا ..

عاشقم کرده ..

میگیره دل و دل نمیبنده ..

میزاره میره بس که بیرحمه ..

 

امن ترین جای دنیا ..

شیب شونته ..

من باختم به موهات ..

که نم داره پر رطوبته ..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: