هوای رفتن

هوای رفتن

نگاه نکن به خنده هام دلم پر از آشوبه حس نفس گیری که با دلواپسیهام خوبه

نگاه نکن به خنده هام
دلم پر از آشوبه

حس نفس گیری که با
دلواپسیهام خوبه

پر از هوای رفتنم
دلگیرو ویرونه شدم

بی مقصدو بی سرزمین
بدجور دیوونه شدم

نپرس دلیل دردمو
این بغض تن پوش تو نیست

دل گریه های من رفیق
هم قد آغوش تو نیست

آلوده غمم نشو
پاگیر این تبم نشو

طوفان زده به من ببین
بارون هر شبم نشو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113933کپی شد!
556
۲
۳