زندگیمو ویرونه کردی

دنبال چی داری می گردی

بهونه گیری دیگه بسه

زندگیمو ویرونه کردی

بسه دیگه ، نشدی خسه (خسته)

رفتی و زندگیم خراب شد

زنده بودن بی تو عذاب شد

هر جا رو می بینم تو هستی

چهره ی تو واسم سراب شد

بگو الآن تو با کی هستی

کنار کی خوشی عزیزم

حق میدم حالمو نفهمی

آره دیوونم ، من مریضم

بعد تو روز خوش ندیدم

بیچارگی خیلی کشیدم

از هیچکی هیچ خیری ندیدم

دیگه به ته خط رسیدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: