مکتب‌خانه

اینجا

مکتب‌خانه‌ها

گورهای دسته جمعی‌اند

که در آنها آیه‌های انتحاری

در گوش کودکان نازل می‌شود

و از گهواره تا گور

دانش

لکه‌های سرخی‌ست

که روی دفترت شتک می‌زند

دست‌هایت کو؟

پاهایت کجا رفته‌اند؟

به مادرت که فکر می‌کنم

من به جای تو

دست و پایم را گم می‌کنم!

وقتی قرار است

پیام برِ آیه‌های جهنمی باشم.

 

#مهدی_دمی‌زاده

#افغانستان

#طالبان

 

کانال تلگرام اشعار و نوشته ها:

https://t.me/MehdiDamizadeh

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/113773کپی شد!
323
۲
۱