معتادا نمیگیرن

(معتادا نمیگیرن)

 

دلم خون شد از اونا که:
خداوندای تزویرن
اونا مسوول این اوضاع
تلخ و شیر توو شیرن

 

شروع قصه هی. گفتن
که یک بیماریه ساده س
یه کوچولوخطرداره
برا.. اوناییکه پیرن

 

قرنطینه نکردندو
گزارشها نشون دادن
که ما خوبیم ..ولی مردم
چقد بی فکرو تدبیرن!

…………

یه عده آدما هستن
که هرچی هم بگی اما
توو این اوضاع بحرانی
عروسی و عزا میرن

 

یه عده آدمم هستن
مرید هیئت و مسجد
میگن هر چی خدا میخواد
مطیع بخت و تقدیرن

 

یه عده آدما هستن
به نون شب ولی محتاج
نمیترسند از مردن
آخه از زندگی سیرن !

 

یه عده آدمم هستن
اسیر جهل و نادونی
میان با افتخار میگن
که : معتادا نمیگیرن!

 

آره اینجوره که ایران
شده مغلوب یک ویروس
زن و مرد و جوان و پیر
به این کابوس درگیرن

 

یه جا قحطی و بیماری
یه جا سیل و زمین لرزه
تورم ..فقر ..بدبختی
چقد این آدما خیره ن

 

یه جا آتیش جنگلها
یه جا بحران بی آبی
خدا هم مونده و میگه
چرا اینا نمیمیرن؟

( عباس مقدم )
@moghaddam2255

237
۹
۱
۵