سوپر استار

تمومه لنز دوربینا
روی چشمای تو زومن
همون چشمایی که برقش
هنوز تاثیر داره رو من

هنوز آینده مُ باتو
توی یک قاب میبینم
تو رویاشی حقیقت رو
فقط تو خواب میبینم

“روی صحنه پُر از نقشی
و من محو تماشاتم
سوپر استار جادوگر
همه جوره بخوای پاتم
نگاه کن با نگاه تو
چه جوری قصه می بافم
حواسم نیست به جریان ها
به آدم های اطرافم”

شبام با فکرِ تو میره
تا جایی که طلوع میشه
خبرهای جهان من
همش باتو شروع میشه

تو تیتر اولی هرروز
که چشمام اونو میبینه
تمومه دفترا بی تو
پُر از شعرای غمگینه

https://www.academytaraneh.com/113520کپی شد!
405
۳
۲