بن بست

پشت این سکوت دلگیر ، صدای هق هق ابرا
چه حالی دارم باز امشب ، میشینم تا خود فردا
میپیچه توی گوشم ، صدای تیک تیک ساعت
شکسته شد وجودم ، ندارم یه خواب راحت
رویروم یه عمر سادگی ، روبروم یه عمر خاطره
قاب عکست توی دستم ، چشات جلوم حاظره
نه نبود این قرارمون ، هرکس یه گوشه ی دنیا
تو ته کوچه ی غربت ، من تو بن بست یه رویا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: