دروغ

من برای با تو بودن قصه و سرود میگم
واسه دیدن نگاهت به همه دروغ میگم
توی شهر و کار و بارم از سر شلوغ میگم
واسه اومدن کنارت به همه دروغ میگم

به همه دروغ میگم صبح تا شب با تو بمونم
وقتی که پیش تو نیستم از غم و دردام میخونم
به همه دروغ میگم از کسی ترسی ندارم
حتی اگه دلم نخواد تورو به خاطر میارم

من برای با تو بودن چی باید بگم
بی کسیم و برای کی باید بگم

فدای مست چشات شم
میخوام از دنیا جدا شم
به همه دروغ میگم
که یه شب مال تو باشم
……….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11316کپی شد!
888
۱۰