من در خودم گُمَم

عبداله محمدزاده سامانلو

کتاب مجموعه ترانه رنگین کمانی از چشم انتظاری ام از انتشارات سخنوران چاپ ،1397

عنوان اثر : من در خودم گُمَم

عبداله محمدزاده سامانلو
ترانه عاشقانه

این ترانه از کتاب مجموعه ترانه رنگین کمانی از چشم انتظاری ام از انتشارات سخنوران چاپ ،۱۳۹۷ می باشد

 من در خودم گُمَم

اینجا که من خودم، در گیر یک دمَم
تسخیر یک نفس در بی نفسی ام
آشوب خاطره با التهاب من
در چشم تو ولی، مانده به خواب من
درگیر باورم آتش کشیده ام
مانده به دل غمی،آن را چشیده ام
باور نمی کنم من در تَوَهُمم
تو رفتی و و لی، من در خودم گُمَم
آسان از این همه دل کَندن و گذر
تو در خیال من، من در تو در به در

شوری نشسته در چشم پُر اشک من
این دل چه می کِشد، پُر آه مَشکِ من
بُغضی نشسته بر روح و روان من
آسان بُریده ای، دست از جهان من
من در تلاطم یک زخم کاری ام
رنگین کمانی از چشم انتظاری ام
اینجا که من خودم درگیر یک دَمَم
تسخیر یک نفس در بی نفسی ام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: