پرستار شدم

پرستار شدم

یک هفته به کنکور عروست کردند اینگونه شد از غمت پرستار شدم

پرستار شدم

 

 

یک هفته به کنکور عروست کردند                    اینگونه شد از غمت پرستار شدم

 

من از لجِ تو وارد این شغل شدم                      بعد از تو برای همه غمخوار شدم

 

هی دور همه گشتم و پروانه شدم                     هی توی خودم ریختم، آوار شدم

 

از دست تو سیرم که مسیرم این شد                  بعد از تو اسیرِ دستِ بیمار شدم

 

حالا تو شدی مادر و من پیر پسر                     سرگرمِ رل و عشق به همکار شدم

 

از دامنِ پاکت که مرا پس زده اند                     دست به دامنِ پاکتِ سیگار شدم

 

تب کردم و جز خودم پرستاری نیست                من از تبِ عشقِ تو پرستار شدم

 

 

 

مرتضی مرادپور

 

الهام گرفته از شعر علیرضا آذر:

دیوانه شدم روانشناسی خواندم