دلتنگی

منمو یه عالمه دلتنگی
کاش دوباره برگردی
بارون میزنه جات خالی
من چه جوری برم بیرون تنهایی
تو فراموش نمیشی از ذهنم
فقط جای توا تو قلبم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: