چشمات

چشمات

تو چشمات جنگلی داری که سبز اما پر آشوبه تو جادونی نگاه تو همیشه حال من خوبه

تو چشمات جنگلی داری
که سبز اما پر آشوبه

تو جادونی نگاه تو
همیشه حال من خوبه

منو لبریز کن از بوسه
منو درگیر موهات کن

برقص بامن یه دنیارو
شبیه آرزوهات کن

بزار غروب خورشیدو
سرت رو شونه هام باشه

بزار آغوش تو مرحم
رو اشک گونه هام باشه

میخام تو جشن این احساس
یه گیلاس از شرابت شم

بپرس هرچی دلت میخاد
میخام امشب جوابت شم

منو لبریز کن از بوسه
منو درگیر موهات کن

برقص بامن یه دنیا رو
شبیه آرزوهات کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112269کپی شد!
581
۲