بگو کجا برم

من از غروب تو به گریه پل زدم
تو رفتی و به این جهنم اومدم
گناه من چیه جز اینکه عاشقم
نگو به این قفس که سردِ لایقم
تمام دلخوشیم یه عکسِ توی قاب
به من سری بزن اگه شده تو خواب
بگو کجا برم که یاد تو نیاد
کدوم طرف غمت نمیشه هی زیاد

یه رود بی مسیر یه ابر بی عبور
یه برگِ توی باد یه زخمی صبور
منو ببین چقدر بدون تو کمم
پر از سقوطمُ یه حس مبهمم

بهونه ای بده که زندگی کنم
بزار با آینه غریبگی کنم
که بعد آینه فقط غم تو بود
و سهم عشق من رکودِ و رکود
حالا که عشق تو شد اشتباه من
حالا که شونه هات نشد پناه من
یه پنجره نفس یه آسمون نگاه
گمون کنم بسه واسه یه بی پناه
باید برم ولی میدونم اشتباس
همه طرف تویی نبودنت کجاس؟!!

یه رود بی مسیر یه ابر بی عبور
یه برگِ توی باد یه زخمی صبور
منو ببین چقدر بدون تو کمم
پر از سقوطمُ یه حس مبهمم

#واو_الف

از این نویسنده بیشتر بخوانید: