خودسوزیِ دلخواه

می دونی که می سوزونه اما
تن می دی و باعشق می سوزی
سُر می خوری توی دل آتیش
دل می دی و تا عشق می سوزی

راه فراری نیست از عشق و
آخرشم از دور معلومه
عاشق شدن خودسوزیِ محضه
اما دلت بدجوری محکومه

خودسوزیِ دلخواه
طولانیِ کوتاه
خاکستر هر آه
اسمش چیه؟ عشقه
بن بست توو هر راه
همیشه ی گهگاه
اون قاتل خودخواه
اسمش چیه؟ عشقه

هرچند کوتاهه ولی بازم
با فکرشم دلگرم و خوشحالی
حالت رُ می پرسن تو هم آروم
چشماتو می بندی، می گی.: عالی

چشماتو وا می کنی، می بینی
خاکسترت توو دستای باده
اما بازم مدیون اونی که
فرصت عاشقی بهت داده.

#مهدی_دمیزاده
کانال تلگرام:
@MehdiDamizadeh
@MehdiDamizadeh
اینستاگرام:

View this post on Instagram

کارگاه تصویر نویسی می دونی که می سوزونه اما تن می دی و باعشق می سوزی سُر می خوری توی دل آتیش دل می دی و تا عشق می سوزی راه فراری نیست از عشق و آخرشم از دور معلومه عاشق شدن خودسوزیِ محضه اما دلت بدجوری محکومه خودسوزیِ دلخواه طولانیِ کوتاه خاکستر هر آه اسمش چیه؟ عشقه بن بست توو هر راه همیشه ی گهگاه اون قاتل خودخواه اسمش چیه؟ عشقه هرچند کوتاهه ولی بازم با فکرشم دلگرم و خوشحالی حالت رُ می پرسن تو هم آروم چشماتو می بندی، می گی.: عالی چشماتو وا می کنی، می بینی خاکسترت توو دستای باده اما بازم مدیون اونی که فرصت عاشقی بهت داده. #مهدی_دمیزاده #آکادمی_ترانه

A post shared by mehdi (@mehdi_damizadeh) on

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111549کپی شد!
367