قلب یاغی

قلب یاغی

۱
قلب یاغی

باورش سخته عزیزم
خونه بی تو سوت وکوره
رفتنت هر جوری باشه
از مرام عشق دوره

عهد بینِ ما دلی بود
قلبِ تو چه جوری بد شد
آشناترین قلبم
مثل یک غریبه رد شد

باورش سخته عزیزم
جای تو خالی بمونه
واسه آواز شب من
کیه جای تو بخونه!!
باورش سخته عزیزم
عکس تو بغل بگیرم
آرزو کنم که روزی
توی آغوشت بمیرم

******
باورش سخته عزیزم
تو بشی یه قلب یاغی
لابه لای خاطراتم
عکس تو بمونه باقی

زخم بی تو موندن من
مرهمی نداره دیگه
واسه احساسی که داشتی
قلب تو دروغ میگه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: