موهای مش کرده

دوباره خزون اومده سمت خونه

زمین زرده وآسمون ارغوانی

قدم میزنم کوچه باغای شهرو

توو این فصل عاشق کش زعفرانی

**********************

سفر میکنم باتو زیر درختا

روو برگای خشکیده توو خیابون

داره میچکه اشک ابرای نیلی

چه زیبا شدی عشق من!زیر بارون

***************************

داره میکشه باد مجنون پاییز

توو موهای مش کرده دستای سردو

میشینم لب پنجره از توو کوچه

نگا(ه)میکنم رقص برگای زردو

************************

گمونم تو هم عاشقی مثل من که

توو گلدون دل شعر پژمرده داری

شبیه درختای عریون پاییز

توو دستات انار ترک خورده داری

https://www.academytaraneh.com/111082کپی شد!
745
۸
۴