سردرگم

خبرش تیترِ روزنامه نشد

خبرش اما تا کجا رفته

فکر ِبکری نمونده توو مغزت

کودک درونت به… رفته

 

توو خیابونِ بچگیت بودی

مدرسه پیش پات ترمز کرد!

ترسِ از حرفِ مفتِ مردم هم

به تو وُ بچگیت تجاوز کرد

 

بعد از اون توو خودت فرو رفتی

بغضتو خوردی و سکوت کردی

هیچ گوشی محرمِ رازت نبود

توی ترسِ خودت سقوط کردی

 

ترسِ تو اجتماع دورت بود

اجتماعِ همیشه سردرگُم

ترسِ انگشت نما شدن بود و

له ‌شدن توو نگاهِ این مردم

 

گرگِ مخفی، توی پالتوی میش

تیشه زد توو عمقِ ریشه عمیق

باورش سخته اما باور کن

دیگه کارمون گذشته از جییییغ.

 

#مهدی_دمیزاده

#کودک_آزاری

#کودکان_فریاد_نمیزنند

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110442کپی شد!
573
۳
۱