بسِ دیگه

بسِ دیگه حرفی بزن، با من از عاشقی بگو

خوب میدونم دوسم داری،بسِ دیگه دروغ نگو

اینو بدون غرور تو ، دشمن قلبِ ما دوتاست

آتیش به قلب من نزن، نگو که راهِ ما جداست

سکوت تو بغض منِ ، گلایه کن چیزی بگو

بارونیه هوای دل ، از ابرِ پاییزی بگو

نذار که این سکوت تو ، سدی بسازه بینمون

بذار که این گلایه ها ، پلی بشه میونمون

بسِ دیگه منو ببخش ، بیا کنار من بشین

من تورو میپرستمت ، حالِ دلِ منو ببین

ببین که ردپای تو ، هنوز تو این ترانه هاست

هنوز تو این بغض سکوت، حرف تو حرف آشناست

بسِ دیگه گریه نکن ، حرفِ دلت رو میدونم

سر روی شونه ام بذار ،  میخوام کنارت بمونم

https://www.academytaraneh.com/11031کپی شد!
912
۱۸