جام عسل

دلم درگیر چشماته

که انگاری عسل می ریزه از جامش

جهان اینجا شروع میشه

برای من همین جا میشه پایانش

منم مست همون عطری

که از هوای تو اومد و آرامشمو دزدید

شدم پابند تو وقتی

نگاهت میخشُ محکم به دیوار دلم کوبید

یه دنیا از تو ممنونم

واسه تعبیر رویاهام

که خونم با تو می بوسه

لب خشکیده ی رگ هام

طنین اسم ناب تو

شکوه هر چی آهنگه

که هر جا اسم تو باشه

دلم واسه چشات تنگه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: