سر حد احساس

چه فرقی میکنه بی تو کجای زندگی باشم

همینکه گوشه ی قلبت یا تو افکار تو جاشم

واسم سر حد احساسه جنونی که نمیشه دید

باید بی وقفه حسش کرد باید عاشق شدو فهمید

دلیلی من برای عشق به غیر از تو نمیشناسم

واسه اینه یه روزایی بیش از حد رو تو حساسم

اخه جز تو که دنیامی چیرو از زندگی میخوام

همین دلگرمی کافیمه واست رویاییه حرفام

نباشی یک نفس مردت به هر سمت بی هدف میره

یه لبخند این دلو بردی یه تاریخ قلب من گیره

به احساس تو خوشبینم به تکرار همین لحظه

که باور میکنم دنیا…بدون عشق نمی ارزه…

 

https://www.academytaraneh.com/110202کپی شد!
459