به امید یه ساله پر از عشق واسه همه

بهاره امید

نفرت و خاک کن تو قلبت
پنهون کن غم تو چشمات
بکش نقش خنده رو لبهات

عوض کن حال و هواتو
خودتو رها کن از درد
دست بکش از ناامیدی
نه بگو به روزای سرد
هی نگو همینه تقدیر
نگو سهمم از زمونه
حسرت و شکست بوده
خودت و نباز که دنیا
با همه نامهربونه

پاشو و از نو شروع کن
دنیات و خودت بسازو
تازه شو مثل بهارو
سبز کن این شوره زارو

بارون شادی ببارون
روتن خسته‌ی امید
ساله نو یعنی شکفتن
یعنی عاشق شدن و از نو ساختن

خط بزن زمستون و
از توی تقویم کهنه‌ت
سر رسید بهار امید
بوی عید پیچید تو خونت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: