اتد ترانه ( کمک کن)

اتد ترانه ( کمک کن)

ترانه . ملودی : حمید ابراهیمی ترانه و ملودی ثبت شده

 

شروع ترانه از ثانیه ۰۰:۲۰

 

پناهی باش که محتاجیم به یاری

تویی که تو دلامون خونه داری

وفا رخ(ت) بسته از دلهای این قوم

کلید قفل قفسها شده گم

………………………..

تلمبار شده غم

توی کوله هامون

به تو رو کردیم

که واستیم رو پامون

………………………..

https://www.academytaraneh.com/109370کپی شد!
574