ساز دنیا

سازمو میزنم که بفهمی

درد ما دوتا مثل همه
آره، باید زنده بمونیم
هر دوتای ما، مثل همه

ساز ِ این دنیا که کوک نیس
سازِ نداری اما، کوکه
واسه آدمایی مثل ما
زنده موندنه که مشکوکه!

«گُشنگی که دین حالیش نمیشه
دین و ایمونِ گشنه ها، نونه
سخته درک کردنشون اما
از خدا حرف زدن، آسونه»

رو مناره ی خشتِ طلا
به جای اَذون از نون بگو!
زیر پل، کنارِ خیابون
نَعشمو دیدی از اون بگو

دست ما توی دست همه
دست همه، توو جیبشونه
هرچی سنگه زیر پامونه
اما میریم شونه به شونه.

#مهدی_دمیزاده
#آکاردئون
#جعفر_پناهی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

321