بها

این روزا ، روزگار من!

چه بد شبی میشه اگه که بشکنی صدات نیاد / بغضی گلوتو بگیره اما دلت گریه بخواد...

نفس دیگه در نمیاد از بس که حبسه توو سینه م

مُردنمو من این روزا دارم توو آینه می بینم

 

این روزا روزگار من به سختی داره میگذره

خستگیامو از تنم هیچی دیگه نمیبره

 

هر لحظه با تنهاییهام توو آینه خلوت میکنم

زُل میزنه توو چشم من از تو که صحبت میکنم

 

چه بد شبی میشه اگه که بشکنی صدات نیاد

بغضی گلوتو بگیره اما دلت گریه بخواد

 

چرا گذاشتمت بری؟ نمیدونم نمیدونم

قسمت من اگه اینه منم دیگه نمی مونم

 

به سادگی گذشتی از همیشه با تو بودنم

ندیدی اون که می شکست به پای تو ، خود منم

 

برام دیگه حالی نموند شبی که فهمیدم می ری

شکستم وقتی فهمیدم از حرفای من دلگیری

 

چه بد شبی میشه اگه که بشکنی صدات نیاد

بغضی گلوتو بگیره اما دلت گریه بخواد

 

#علی_پاداش (بها)

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

445