بیا باش و تماشا کن

بیا باش و تماشا کن. که عشقم با تو قدیسه
نرو که دل می خواد از تو. عبادت نامه بنویسه

بمون و عاشقی هامو. خریدارانه باور کن
هلال خندتو هر آن. با احساسم برابر کن

بیا باش و تماشا کن. هنوز گل پوشه رویامی
صدای زخمه ی سازم. هجاهای غزل هامی

یه جوری می خوای بری. که انگار اصن نبودی
خنده هاتو پس گرفتی. بودی و با من نبودی
اگه آدمت نبودم. ولی حوّامی هنوزم
هیجا کم کاری نکردم. برات و از این می سوزم

بیا باش و تماشا کن. با تو عشق روی تکراره
بری شبهای دلتنگی. هوای تسلیت داره

نذار با رفتنت نبضم. اسیر صفر مطلق شه
تموم متن کابوسم. نذار یکجا محقق شه

بمون و عاشقی هامو. خریدارانه باور کن
هلال خندتو هر آن. با احساسم برابر کن

بیا باش و تماشا کن. هنوز گل پوشه رویامی
صدای زخمه ی سازم. هجاهای غزل هامی

یه جوری می خوای بری. که انگار اصن نبودی
خنده هاتو پس گرفتی. بودی و با من نبودی
اگه آدمت نبودم. ولی حوّامی هنوزم
هیجا کم کاری نکردم. برات و از این می سوزم

#مینا_مهدی_هداوند #نامی

https://www.academytaraneh.com/108933کپی شد!
699
۸
۵