دردای بی امون

درد

خسته شدم از این
دردای بی امون
کاش زندگی بده
یه روی خوش نشون

هی اضطراب و ترس
هی بغض و دلهره
قلبم مدام از این
دلشوره ها پره

یه آدمی شدم
فراری از همه
اینجوری پیش بره
مرگم مسلمه

دلتنگیام مث
یه خط ممتده
معجزه کن خدا
حال دلم بده

بالم شکسته و
زخمی و خسته م و
فقط به دست تو
امید بسته م و

از شوق زندگی
لبریز کن من و
مرهم شو واسه ی
زخمای این تن و

دست من و بگیر
حال من و بپرس
دورم کن از من و
این بسته های قرص

 

#سمیه_مردانی

https://www.academytaraneh.com/108925کپی شد!
347
۴
۲