ترانه

حادثه

دیوونه تر از دیروز من عاشق چشماتم
من هم سفر عشقم ، همپای قدمهاتم

پروانه تر از هر روز من دور تو می گردم
دیوونه ی مجنونم ،با این احساس حظ کردم

تو دردو به من بسپار،من راهو بهت میگم
تو ظلمت شب این بار، من ماهو بهت میدم

من حالِتو میدونم از حادثه یخ کردی
وقتش شده عاشق شی وقتش شده برگردی

من بی تو و تو بی من درگیر زمستونیم
کی گفته جدا باشیم ما دیگه نمی تونیم

تو عشقتو فریاد کن تا من ختم جدایی شم
تو شعله ی این عشقی من هیزم آتیشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/108620کپی شد!
517
۱