مبتلا

به گریه مبتلا شدم به بغض مانده در گلو به آه و حسرت مدام در این مسیر پیش رو

به گریه مبتلا شدم
به بغض مانده در گلو
به آه و حسرت مدام
در این مسیر پیش رو

به گریه مبتلا شده
کسی که دل سپرده بود
کاشکی غریبه بودی و
دلم چنین نمرده بود
****
رفیق نیمه راه من
همیشه سرپناه من
نمیشه باورم ولی
تویی ، … تو اشتباه من

کاش که مرده بودمو
زخم تو بر دلم نبود
دل به دل تو دادمو
عشق تو هستی ام ربود

****
قصه تمام شده دلم
قصه ی این شهر شلوغ
سکوت حرف آخرست
شبانه های بی فروغ

رفیق نیمه راه من
کسی که باورم شدی
تو ای گناه خواستنی
اول و آخرم شدی

به توست مبتلا دلم
به تو که دل نمی دهی
از این دل تکیده ام
بگو چرا نمی رهی

****
رفیق نیمه راه من
همیشه سرپناه من
نمیشه باورم ولی
تویی ، … تو اشتباه من

کاش که مرده بودمو
زخم تو بر دلم نبود
دل به دل تو دادمو
عشق تو هستی ام ربود

****
تو را سپرده ام به خاک
میان خاطرات خویش
از آن شبی که رفته ای
گذشتم از حیات خویش

مرا نبوده جز تویی
که زخم خنجرت نشست
مردی که از هوای تو
دل به کسی جز تو نبست

****

رفیق نیمه راه من
همیشه سرپناه من
نمیشه باورم ولی
تویی ، … تو اشتباه من

کاش که مرده بودمو
زخم تو بر دلم نبود
دل به دل تو دادمو
عشق تو هستی ام ربود

 

? #حسین_خزایی
✍ #مبتلا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

502
۳