می ترسم نگاه کنم تویه چشات

می ترسم نگاه کنم تویه چشات

می ترسم نگاه کنم تویه چشات

می ترسم نگاه کنم تویه چشات
**
می ترسم لمس کنم- گل برگاتو
نکنه زخمی کنم – عنچه ها تو
می ترسم – نگاه کنم نگاه تو
می ترسم آزار بدم من چشماتو
**
می ترسم نگاه کنم تویه چشات
می ترسم دست به نزنم به شاخه هات
می ترسم زل بزنم من به چشات
آب بشم از خجا لت- پیش نگات
**
می ترسم – دست بزنم -تو بشکنی
چون خیالی – از خیال من بری
بپری تو از نگاه من بری
بپری و از کنارم من بری
**
می خوام که همیشه مال من باشی
تو خیالم – تو خیال من باشی
می خوام که همیشه گل زار من باشی
چو غنچه- در کشت زار من باشی

**
هزار و یک ترانه
دفتر دهم (کلاسپیدها)
نام ترانه: می ترسم نگاه کنم تویه چشات

حسن بذرگری(آیین نیشابوری)
توضیحات: سرایش۹۶/۴/۴- بداهه – ناتمام- تقدیمی-با یادی از شعر / عطرت که میپیچد در این گلشن چه خوب است/ اثر بانو جمیله عجم- شعر ناب ۹۶/۴/۴

https://www.academytaraneh.com/108128کپی شد!
652

درباره‌ی حسن بذرگری(آیین)

حسن بذرگری هستم با تخلص ادبی (آیین) عاشق ادبیات و به ویژه ادبیات فارسی و ترانه یرایی - خودم را شاعر و ترانه سرا نمی دونم همانطور که خیلی ها رو شاعر نمی دونم- بگذریم چرا- تاریخ قضاوت خواهد کرد که شعر و ترانه هایی کی موندگار خواهد شد این هم ایمیل و همراه بنده برای دوستانی که دوست دارند پیام بذارند و یا با اینجانب تماس داشته باشند