او نباشد….

او نباشد خانه با زندان چه فرقی می کند
او نباشد برف یا باران چه فرقی می کند
او نباشد در کنارت، کافه ها حتی که هیچ
چای تلخ و قهوه با قلیان چه فرقی می کند
او نباشد زنده بودن با دلیل هم خوب نیست
راحتی یا رنج بی پایان چه فرقی میکند
او نباشد سرعت نبض و نفس ها هم که هیچ
تندرستی، درد بی درمان چه فرقی می کند
او نباشد نغمه بلبل، صدای سازها
پاپ و رپ یا چهچه مستان چه فرقی می کند
او نباشد عطر گل ها، بوی عود
اوکالیپتوس، مشک ایران هم چه فرقی می کند
او نباشد سبز هم خوش رنگ نیست
کور باشی یا که بینا، چه فرقی می کند
او نباشد کل این حس های دنیا هم که هیچ
دوزخ و فردوس یا ایران چه فرقی می کند
او نباشد تیک تاک یا ساعت شماطه دار
چه زمانی یا دیجیتال هم چه فرقی می کند
او نباشد در خیال هر کسی چیزی جداست
عشق شاعر، عشق یزدان هم چه فرقی می کند
١١-٠١-٩۶ ٠١:٠٠
#سید_مجتبی_قاسمی

https://www.academytaraneh.com/108121کپی شد!
475
۲
۱