خوبی بدون من؟

روزای سال من

رو دور باختنه

کار من و دلم

با درد و حسرتو

با غصه ساختنه

 

نامرد بی وفا

خوبی بدون من؟؟

 

از عشق سابقت

تو ساده رد شدی

راه شکستمو

اسون بلد شدی

باور نمیکنم

راستی خود تویی

اینطوری بد شدی؟

 

ساکت نمون بگو

حرفی اخه بزن

 

 

 

 

 

 

میری پی خوشی

میرم توی خودم

کاش عاشق دل

سنگت نمیشدم

با خنده میگذری

من کم تحملم

 

لاقل برا خوشیم

با گریه دل بکن

 

 

از عشق تو بجز

گریه برام نموند

اینجوری رفتنت

ایندمو سوزوند

چشمای تو چرا

احساس قلبمو

از چشم من نخوند؟

 

من بی قرار تو

تو بی قرار اون؟؟

 

من غصه میخورم

تو بی خیالمی

هی قهوه میخورم

تو توی فالمی؟؟

تو آرزوی هر

تحویل سالمی

 

فصل بهار من

شد نو بهار اون؟؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/107278کپی شد!
624
۱
۱