ایران…

ایران
قسم خوردم بدونی
به عشقت زنده هستم
قبله ی آرز‌وهام
خاکت رو می پرستم

پشت پناه دستات
همیشه یک امیده
هر تیکه از تن تو
بوی شهید میده

می زنه موجی از خون
سینه ی سرخ پرچم
سبز سر بلندت
تو رو سفیدی هر دم

هر حادثه که اومد
به جون دل خریدی
به اتفاق ملت
حماسه آفریدی

پیچیده توی دنیا
صدای آزادگیت
روشن شده به دانش
چراغ فرزانگیت

قسم به ایران زمین
به خِطّه ی پاک تو
به هیچ کس نمیدم
ذره ای از خاکتو

الهی زنده باشی
ایران عشق پیشه
مدال افتخاره
به گردنت همیشه

#زهره_پوربابکان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: