رابطه

حسی که پشتت قایمش کردی
توو قلب تو جا شد به جای من
دست خودت نیستو نمیدونی
دستشو رو کرده برای من

توی لباس توری مشکی
پشت نقابت داری میخندی
غرقی توو ژست عاشقا اما
به هر چیزی جز عشق پابندی

دلتو مُجاب کن
حِسِّتو خراب کن
همه رُ جواب کن
منو انتخاب کن
عشقمو نفس بکش
از بقیه دس بکش
دور هر کی غیر من
با یه نه، قفس بکش

زخمی از این رابطَمو بازم
موندم میونِ عقلو احساسم
چشمای تو دَخلمو آوُرده
فرقِ بد و خوبو نمیشْناسم

دل میدیو دل میکنی راحت
تکلیف تو با عشق معلومه
هر بار دل کندم نتونستم
قلبم به این رابطه محکومه!

394
۴
۳