مدل پسندی

وقتی رفتی روزگارم تیره گشته ، این همه دوری تو از سر نوشته
لحظه می شمارم برای دیدنِ تو ، باز برگرد در فضایم ای فرشتـــه
***
اومدی امّا دیدم عشق تو سرده ، دل کشیدن واسه قلبم خیلی درده
منتظر بودم کلامِ آخرینت ، گفتی اون خاطره ها بر نمی گــرده
***
آتیشم زدی چرا با نورِ چشمات ، دل من عاشقِ اون صدایِ زیبات
نکنه آخرِ دیدارت همینه ، گم شده شبم درونِ چینِ زلفـــــات
***
دویدم تا بخونم برات ترانه ، دور شدی چرا ازم با این بهانـــــــــــــه
دلِ من بده برو هر جا که رفتی ، نمی خوام عشقی که مرده بی نشانه
***
آخه تو نه اولی نه آخرینی ، نمیشه بگم که تو عشق آفرینــــــــــــــی
تا همین دیروزی ها ساده نشستی ، پیش دل و قلبِ من تو بهترینــــــی
***
چی شده یه دفعه از قلبم پریدی ، مگه اون حجب و وفایم رو ندیدی
با دو روزه رفتنت به شهرِ دیگه ، با مدل برگشتنت قلبم دریــــدی
***
برو هر جا دوست داری تو بی وفایی، دل من شکسته شد از این جدایی
طفلکی قلبم تو کشتی زنده زنده ، خون دل شده واسه دستات حنایــــی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۴/۱۰/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10684کپی شد!
676
۵