منو آسمونو بارون

حال آسمون خرابه / پا به پای من می باره
بغضشو می شْکنه وقتی/ خودشو به جام می ذاره

فقط اونه که می دونه / بی تو من چه حالی دارم
می زنه آروم رو شونه م / دل نداره که ببارم

# # #

تموم خیابون / پر از چاله چوله س
ولی پا نمی دم / به گودال آبو
چقد آبِ بارون / حریصِ عبوره
کجایی ببینی / بازم حال آبو

کجایی ببینی / شب عاشقا رُ
شبِ بی تو بودن / تمومی نداره
درسته که با گریه خالی نمی شم
با من آسمون یه دلِ سیر می باره

# # #

حالا توی قصه ی ما / یکی بود، یکی نبوده
سقفِ خاطراتمونم / پُرِ اَبرای کبوده

توی بارونیِ مشکیم / توی کوچه های تهرون
شهرو خیس می کنه چشمام / منو خیس می کنه بارون.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

361
۱
۱