خروس

۲۰۱۰۱۲۲۰۱۵۵۶۱۸۵۰۳_rooster-bs

 

سلام سلام بچه ها

سوال دارم از شما

یه حیوون قشنگه

سحر خیز و زرنگه

تا اسمشو بدونی

میدم چندتا نشونی

تاج داره روی سرش

رنگیه بال و پرش

دمش یه رنگین کمون

خوش صدا و مهربون

نوک داره جای دندون

صبح ها میره رو ایوون

داد میزنه که پاشین

از تنبلی رها شید

قوقولی قوقو صداشه

بیشتر توو روستا جاشه

 

تمیز و مهربونه

کی اسمشو میدونه؟

حیوون قصه ما هم نازه هم ملوسه

درسته حدس شما حیوون ما ” خروسه”

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

3411
۲
۳