میخوام برات بسازم – یه دنیا از ترانه

میخوام برات بسازم – یه دنیا از ترانه
**
میخوام برات بسازم – یه دنیا از ترانه
یک کلبه یه ترانه از حرف عاشقانه
می خوام برات بخونم- از سوسن و ستاره
می خوام برات بخونم- از ماه عاشقانه
**
می خوام برات بخونم -یه شعر عاشقانه
می خوام برات برگریم- چو ابر عاشقانه
می خوام برات بمیرم- یه مرگ عاشقانه
می خوام برات بگویم – یخواب عاشقانه
**
می خوام برات بخونم – هزار و یک ترانه
می خوام برات بگویم- قصه یه عاشقانه
میخوام باهات بمونم- موندنی جاودانه
می خوام برات بمیرم- یه مرگ شاعرانه
**
هزار و یک ترانه
دفتر دهم ( کلاسپیدها)
نام ترانه: میخوام برات بسازم یه کلبه از ترانه
حسن بذرگری(آیین نیشابوری)
توضیحات: سرایش۹۵/۸/۲۶- بداهه

https://www.academytaraneh.com/105774کپی شد!
613

درباره‌ی حسن بذرگری(آیین)

حسن بذرگری هستم با تخلص ادبی (آیین) عاشق ادبیات و به ویژه ادبیات فارسی و ترانه یرایی - خودم را شاعر و ترانه سرا نمی دونم همانطور که خیلی ها رو شاعر نمی دونم- بگذریم چرا- تاریخ قضاوت خواهد کرد که شعر و ترانه هایی کی موندگار خواهد شد این هم ایمیل و همراه بنده برای دوستانی که دوست دارند پیام بذارند و یا با اینجانب تماس داشته باشند