خالی از ترانه …

صدای موج بی دریا
تو عمق تنگ بی ماهی
نفس های بدون تن
هوس های سر راهی

تن آواره ی بی سر
تو بطن شهر بی خونه
یه آهنگ بدون نت
که توی گوش میمونه

منو محکم بغل کرده
هوایی تو خلاء شاید
بدون متن میخونه
صدای باید و باید …

عمیقه درد این وزنه
که تو بی وزنی همرامه
سرم گرمه یه کابوسه
همون که عمری باهامه

میپیچه دور من دنیا
یه وحشت توی این خوابه
یه کابوس بد وحشی
که دائم تو تب و تابه

۳:۰۰ ۱۰.۴.۹۵

از این نویسنده بیشتر بخوانید: