سرزنشم نکن

سرزنشم نکن
تقصیر من نبود
پایان تلخ عشق
تدبیر من نبود

سرزنشم نکن
که عاقلانه نیس
تهمت نزن به من
این عادلانه نیس

تندی نکن به من
حرفاتو پس بگیر
آروم بمون یکم
وایسا نفس بگیر

تقدیر باعثش
نه این دیوونه مرد
تودیگه…پشت نکن
تواین سکوت ودرد

خیلی کلافه ام
صبرم سراومده
ازدست سرنوشت
کفرم دراومده

باورکن عشق من
پاکه مثه چشات
اینجوری ظل نزن
قربون اون نگات

باشه منو نبخش
اما میخوام ازت
هرچی میخوای بگو
دلخور نباش فقط…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104239کپی شد!
2298
۲
۲