آغوش

به جز آغوش تو جایی ندارم
شبایی که غریب و بی قرارم
تموم شهرو میگردم ولی باز
سر از آغوش گرمت در میارم

به جز آغوش تو کجا رو دارم
تا پنهونش کنم بغض صدامو
برام آغوش تو تموم دنیاس
به آتیش میکشه دلتنگیامو

ما سهمی غیر همدیگه نداریم
شبیه هم شدیم از رو نداری
تو که مثل منی آروم و عاشق
منم حسی رو دارم که تو داری

بذار آروم بگیرم بین دستات
به اندازهء یه رویای کوتا
اگه دستای تو باشه رو موهام
حسودی میکنن تموم دنیا

باهات تقدیر من هر چی که باشه
من احساس پشیمونی ندارم
تا وقتی دست من باشه تو دستات
مسیری سمت ویرونی ندارم

#جابر_جعفرزاده

https://www.academytaraneh.com/104236کپی شد!
806
۳