سکوت….

این سکوت مرگ بارت
شک ندارم از رضا نیست
همیشه آخر ِعشقا
مث فیلم و قصه ها نیس.‌..

راه دور و ، کارو بار و
چه بهونه های خوبی؟!
عزیزم فاصله بینِ
من و تو که اِنقدا نیست…

تو خوشی با یکی دیگه
یکی که شبیه من نیست
من ولی هر چی میگردم
شبیهت تو آدما نیست…

اون دلی که تو شکستی
خونه ی همون خدا بود
هی دخیل نبند و وا کن
خدا توی معبدا نیست…

من هواتو کردم امشب
مث هر شب و همیشه
مردم و خبر ندارم
عشق من باد هوا نیست..‌.

همه میگن موندنم پات
خودکشی کردنِ محضه
توی قانون من اما
مردن از عشق اشتبا نیست…

????

از این نویسنده بیشتر بخوانید: