عشق عقل؛مشق قلب!

عشق عقل؛مشق قلب!

 

نپرس _چرا_ساکتی تو_اینومیدونی
ساکت میشم_حرفمو_ازچشام_بخونی
حرفدلم_توبغضمه_گلوم_میفهمه
اغوش تو_نفسهام_واسش_یه رسمه
ساعتمو_ببین_خیلی وقته_رفتی
زخمزدی_شدم_یه مار_زخمی
هنوز_زنده ام_باغم_پیرم
بی تو_خداکنه_توتنهایی_بمیرم
اصرار_دلم_همین شده_برمیگرده
عکستو_سوزوندمو_هنوز_باورنکرده

.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/103994کپی شد!
420