ترس عشق

میترسم بگم عاشقتم چون شک دارم هم رنگ احساس منی

توهم ازاین احساس خبر داری نمیتونی منو قانع کنی

تمام ارزوهامی نمیتونم ارزوهامو رو کنم

من اونی نیستم که بتونم به نگات اکتفا کنم

تو تنها باشی باعث خوشحالیمه

شاید تو تنهایی یادم کنی این تنها دلخوشیمه

من این احساسو نمیگم میترسم باعث اشکام میشی

من عاشق تر بشم توهم نقشی دوری میکشی

دلتنگیهام برعکس اونین که عاشقش منم

گابی گاه رودلم در میزنن

صدات میکنم تاهمه بشنون

برای  بودنت چه اصراری میکنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/103839کپی شد!
371
۱